Họng tiếp nước chữa cháy tay xoay

2.100.000 1.950.000