Đầu báo khói tại chỗ dùng pin Horing QA31

310.000