Cây thử khói cho đầu báo khói, nhiệt AH-03218

6.750.000