Biển chỉ dẫn thoát nạn hai mặt chỉ xuống YIFEI YF-1019

320.000